SOL Fantasy
VNG ผู้ให้บริการ

ข้อมูลการรวมเซิร์ฟเวอร์

ข่าวสาร | 22-01-2020

สำหรับการรวมเซิร์ฟนั้น จะค่อยๆ รวมเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆ ในอนาคตแน่นอนเมั้ยว

การรวมเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มต้นตั้งแต่ S1 ถึง S56 รายละเอียดดังนี้

 • S 1 รวมกับ S 15
 • S 2 รวมกับ S 12
 • S 3 รวมกับ S 18
 • S 4 รวมกับ S 19
 • S 5 รวมกับ S 17
 • S 6 รวมกับ S 16
 • S 7 รวมกับ S 20
 • S 8 รวมกับ S 13
 • S 9 รวมกับ S 14
 • S 10 รวมกับ S 11
 • S 21 รวมกับ S 33
 • S 22 รวมกับ S 31
 • S 23 รวมกับ S 32
 • S 24 รวมกับ S 35
 • S 25 รวมกับ S 34
 • S 26 รวมกับ S 36
 • S 27 รวมกับ S 37
 • S 28 รวมกับ S 38
 • S 29 รวมกับ S 39
 • S 30 รวมกับ S 40
 • S 41 รวมกับ S 51
 • S 42 รวมกับ S 48
 • S 43 รวมกับ S 55
 • S 44 รวมกับ S 50
 • S 45 รวมกับ S 47
 • S 46 รวมกับ S 56
 • S 49 รวมกับ S 54
 • S 52 รวมกับ S 53

:: หมายเหตุ ::

 1. ผู้เล่นสามารถล็อคอินตามเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างตัวละครไว้เพื่อเข้าเกมได้ตามปกติ
 2. ในกรณีผู้เล่นมีตัวละครมากกว่าหนึ่งตัว เมื่อผู้เล่นล็อคอินที่เซิร์ฟเวอร์ใดก็ตามที่ผู้เล่นได้สร้างตัวละครไว้ จะปรากฏตัวละครของผู้เล่นทันที
 3. ยกตัวอย่างเช่น: ในแอคเคาท์เดียวกัน ผู้เล่นมีตัวละคร นักฆ่าปลาทู (เซิร์ฟเวอร์ 1) และ นักบี้ปลาทู (เซิร์ฟเวอร์ 2) เมื่อล็อคอินในเซิร์ฟเวอร์ 1 จะปรากฏตัวละครนักฆ่าปลาทู และเมื่อล็อคอินที่เซิร์ฟเวอร์ 2 จะปรากฏตัวละครนักบี้ปลาทู
 4. ในกรณีที่ชื่อตัวละครซ้ำกัน ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อตัวละครของผู้เล่นโดยอัตโนมัติ และทางทีมงานจะมอบบัตรเปลี่ยนชื่อตัวละครให้แก่ผู้เล่นในภายหลัง
 5. ในกรณีที่ชื่อกิลด์ซ้ำกัน ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อกิลด์ของผู้เล่นโดยอัตโนมัติ และทางทีมงานจะมอบบัตรเปลี่ยนชื่อกิลด์ให้แก่ผู้เล่นในภายหลัง


สำหรับการรวมเซิร์ฟนั้น จะค่อยๆ รวมเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆ ขอให้นายท่านที่ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างอย่าตกใจไปนะเมี้ยว ในอนาคตจะค่อยๆ รวมตามลำดับ

ลิขสิทธิ์ผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัท VNG SINGAPORE PTE.LTD.
อาคารUBC2 ห้อง1704 ชั้น17 เลขที่ 591 สุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110.